Vloek Marlid

Vervloeken/vervloekt worden

Men spreekt over een vloek als iemand vervloekt is in dit leven of in een vorig leven.

In dit leven:
Het klinkt heel heftig, maar alhoewel het naar is, kan de vloek tamelijk eenvoudig ongedaan worden gemaakt.
In dit leven komt het voor dat men je vervloekt, bijvoorbeeld door vaak een intentie te zetten om je ongeluk te bezorgen. Het komt ook vaak voor dat je je zelf vervloekt door een ander vanuit het diepst van je hart iets ergs toe te wensen. ‘Krijg de tering’ of ‘ik krijg je nog wel’. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Als je deze woorden met een zeer negatieve lading tegen iemand zegt, vervloek je daarmee ook jezelf. Daarnaast zijn er nog meerdere methodes om een vloek over iemand te laten komen, maar ik ben niet bekend met deze methodes. Ik weet wel manieren om ze te verbreken.

In een vorig leven:
Dit is al wat lastiger. Stel je bent verraden door je beste vriend/man/vrouw in een vorig leven en je wordt veroordeeld tot de dood. Terwijl je stervende bent, zijn je laatste woorden: Ik vervloek je. Ook hier vervloek je tevens jezelf en de ander. De negatieve band bestaat in dit leven dan nog met die persoon, je bent als het ware aan elkaar vastgeketend.

We kunnen kijken in je vorige levens en met speciale instrumenten en symbolen kunnen we deze negatieve banden verbreken, zodat jij en de betreffende persoon waarover je de vloek hebt uitgesproken, weer vrij zijn.

Het gevolg van het hebben van een vloek kan zijn dat je het idee hebt niet verder te komen in je leven, dat je steeds vastloopt op een bepaald thema, bijvoorbeeld een relatie aangaan.

Scroll naar boven